Welkom - organisatie coaching                               

Welkom bij LIE XS-advies en Dhian Sioe Lie. Deze website geeft u een eerste indruk van waar zij voor staan en wat ze voor u te bieden hebben. LIE XS-advies staat voor het doorontwikkelen van uw onderneming & organisatie naar een hoger plan van functioneren. Haar kerncompetentie is menselijke energie laten stromen door te verbinden of te doorbreken. Zij doet dit vanuit de betekenis die de organisatie wil hebben voor de samenleving en markt van morgen.

dhian sioe - basic shadow.bmp

 

De voorkeursrol van Dhian Sioe is die van een organisatie-coach: een tweede paar ogen die met u meekijkt en als klankbord fungeert om uw eigen koers uit te zetten, te ijken of het veranderproces mee te sturen. Iemand die integraal op drie organisatielagen kan kijken en werken: die van het gedrag, wat er feitelijk gebeurt, die van de inhoud van de werkprocessen, en die van de organisatie-gemeenschap, waar verbondenheid en veiligheid de basis vormen voor productieve samenwerking. En die weet welke winst te behalen is als de menselijke factor de aandacht krijgt, die nodig is.

 

XS-advies netwerk

In de afgelopen 30 jaar heeft Dhian Sioe zich in diverse rollen - als adviseur, manager, interimmanager en coach - ontwikkeld tot de persoon en professional die hij wil zijn. Waarin bewust-zijn en leiderschap over je zijn centraal staat. Hij heeft onderweg een groot aantal deskundigen en bureau’s leren kennen in hun expertise, passie en kracht. XS-advies heeft als tweede kerncompetentie het vinden en inschakelen van de juiste specialist voor uw concreet vraagstuk, binnen de kaders van uw lijn.

Inspiratiebronnen

Zijn inspiratiebronnen zijn vooral de mensen van wie hij leert, in de verschillende contexten waarin Dhian Sioe aktief is. Eind 2011 zijn dat:

  • de Ubuntu-groep, (zie ook www.hetubuntugesprek.nl)
  • de Community of Practicionars Sociale Innovatie (zie www.cop-si.nl)
  • de groep ‘Aandacht doen’ (die samen een praktijkboek aan het schrijven is)
  • de start-up Indonesia Inside

Vanuit deze invalshoeken werkt hij momenteel met diverse maten aan het verder handen en voeten geven van de idee van ‘anders organiseren’, als integrale visie, aanpakken en set handreikingen om de mens in zijn ‘zijn’ tot uitgangspunt van organiseren te maken.