Welkom - Organisatie & innovatie consultancy   

Welkom bij LIE XS-advies en Dhian Sioe Lie. Deze site geeft u een eerste indruk van waar ik voor sta en wat ik u te bieden heb.

LIE XS-advies is specialist op het gebied sociale innovatie en het bieden van een stevige procesimpuls in het doorontwikkelen van uw organisatie & onderneming. We bieden onder meer advies, ondersteuning bij en/of uitvoering van:

 • het ontwikkelen en implementeren van (sociale) innovaties
 • aanpak verduurzaming van transsectorale productieketens (tbv. ontwikkeling Circulaire Economie CE, zie boek Transities van sectoren, 2017 Esther de Haan)
 • het versnellen van resultaten en processen
 • het los trekken van trage, weerbarstige vraagstukken
 • community-coaching (zie ook www.ubuntu-atwork.nl )
 • programma's voor systeemleren (zie ook boekrecensie Transities van sectoren, 2017, Esther de Haan)
 • workshops collectief leiderschap

dhian sioe - basic shadow.bmp

 

De meerwaarde van Dhian Sioe is de combi van het inbrengen van nieuwe denklijnen met tegelijk het praktisch doen, zorgen dat innovaties ook geborgd worden in het dagelijks handelen in uw organisatie. Hij kan daarbij zowel de rol van de hands-on coach vervullen als die van kwartiermaker-projectleider.

Zijn kwaliteit is: een brede en integrale deskundigheid opgebouwd in de semi-publieke wereld, met start-ups en met privaat-publieke samenwerkingen. Hij weet wat het betekent bestuurder en manager te zijn, wat leiderschap betekent, en wat nodig is om dagelijks de balans te houden tussen stabiliteit en beweging. Als betrokken buitenstaander kijkt hij met een onafhankelijk tweede paar ogen met u mee; voor het uitzetten van uw eigen koers is hij voor u klankbord en spiegel tegelijk.

Zijn kijken en werken is meervoudig op drie organisatielagen: die van het gedrag, wat er feitelijk gebeurt, die van de inhoud van de werkprocessen en resultaten, en die van de organisatie-gemeenschap, waar verbondenheid en veiligheid de basis vormen voor productieve samenwerking.

 

XS-advies netwerk

In de afgelopen 35 jaar heeft Dhian Sioe zich in diverse rollen - als adviseur, manager, interimmanager en coach - ontwikkeld tot de persoon en professional die hij wil zijn. Waarin aandacht, bewust-zijn en leiderschap centraal staat. Hij heeft onderweg een groot aantal deskundigen en bureau’s leren kennen in hun expertise, passie en kracht. XS-advies heeft als tweede kerncompetentie het vinden en inschakelen van de juiste specialist voor uw concreet vraagstuk, binnen de kaders van uw lijn.

Inspiratiebronnen

Zijn inspiratiebronnen zijn vooral de mensen met wie hij werkt, in de verschillende contexten waarin Dhian Sioe actief is. Medio 2017 zijn dat:

 • de inspiratie en intervisie Ubuntu-groep, (zie ook www.hetubuntugesprek.nl)
 • de diverse burgerinitiatieven, start-ups en stichtingen die hij ondersteunt (zie o.a. www.bangsadunia.nl )
 • duurzaamheid en ontwikkeling Circulaire Economie (CE) (www.cirkelstad.nl)
 • partnerschap Einstein & Jones (www.einsteinandjones.com)
 • het werk aan zijn boek met de werktitel "Aandacht en energie voor rijker organiseren" (publicatie voorjaar 2018)