Professionalisering met aandacht                   

 

Professionalisering in de zin van het ont-dekken van methodisch handelen is een van de oerdrivers in onze menselijke ontwikkeling: na 't hoeden, 't verbouwen, 't maken, incl. werktuigen, staan in de 21e eeuw dienstverlening en ‘t werken zelf centraal in de professionaliseringsopgave. De meerwaarde van methodisch handelen doet zich niet alleen gelden bij beroepen als arts, advocaat en psycholoog, maar ook bij andere zelfstandige functies, en – wat nieuw is – ook bij werkvelden en organisaties als geheel. Vanuit deze visie leveren wij in verbinding met u :

  • Visie & ontwerp  |  organisatieontwikkeling in sociale innovatie
  • Procesbegeleiding  |  bij ontwikkelen & veranderen
  • 3D-coaching ©  |  vanuit de dimensies context, functie en persoon
  • Integrale talentontwikkeling  |  vanuit strategische bedrijfsvisie & organisatiebreed