Sociale innovatie: aandacht voor de menselijke factor    

Nog veel organisaties worden eenzijdig ‘blauw’ gestuurd, waar processen centraal staan en mensen louter als instrumenten worden gezien voor invulling van taken en rollen. Dit gaat steeds meer wringen met de complexiteit van hedendaagse productie- en dienstverleningsprocessen, waar een beroep wordt gedaan op het zelf-denkend en zelf-sturend vermogen van medewerkers. Hardnekkige knopen in organisatiesystemen en zelfs stagnatie van de natuurlijke organisatiegroei noodzaken om uiteindelijk toch aandacht te besteden aan de menselijke factor. Een wezenlijke stap verder is om met overtuiging te kiezen voor een integrale andere benadering, namelijk om te gaan organiseren vanuit mensen als mens, hun hele ‘zijn’, hun specifieke talenten en de betekenis die de organisatie en zijn missie voor hen heeft; organiseren vanuit hun gezamenlijke passie en hun verbinding met elkaar. We noemen dat ‘Anders organiseren – met aandacht’. In onze visie is dit pas het echte, duurzame antwoord op de organisatie-uitdagingen - flexibiliteit, zelfsturing en binding - waar de makro-ontwikkelingen ons voor zetten. Waar het management ook voor kiest, bij sociale innovatie en aanpakken van organisatievragen is onze focus het versterken van de menselijke factor, met oog voor de samenhang tussen mensen en processen, en de zachte en harde kanten van organiseren.

Kernthema's van 'anders organiseren'

Op diverse plaatsen leert de praktijk van vandaag al dat een werkgemeenschap extra energie, snelheid en glans krijgt wanneer men zich verbonden weet aan het doel, de koers en aan elkaar, weet om te gaan met de verschillen tussen werk- en communicatiestijlen, en de zaken ‘boven en onder’ water van de gedrags-ijsberg van mensen ‘met vertrouwen’ weet te hanteren.